Rezidence Kopanický Mlýn II. etapa

Rezidence Kopanický mlýn je budována v širším centru, na začátku malebné cesty zvané „Kopanice“, která spojuje komplex Kopanický mlýn s historickým centrem města. Areál je budován v tiché části města, je vybaven nadstandardní počtem parkovacích míst pro majitele bytů. Poblíž komplexu i v něm samém je velké množství vzrostlé zeleně. Areálem rezidence protéká historický, nově zrekonstruovaný náhon, který se významnou měrou podílí na příjemném klimatu okolí. V okolí areálu je minimální doprava a nízká městská zástavba. 

Rezidence Kopanický Mlýn II. etapa navazuje na již budovanou I. etapu. Urbanisticky dotváří území bývalého výrobního areálu do koncepčního celku. Ve druhé etapě bude vybudováno cca 85 bytových jednotek různých dispozic. Jednotlivé byty jsou koncipovány ve hmotách po obvodu řešeného území tak, aby vytvářely uliční frontu a městský prostor v kontextu okolní řadové zástavby. Součástí obou etap je pak dostatečný počet parkovacích stání. Vnitrobloková a městská zeleň, která tvoří 70 % plochy řešeného území. Navíc střechy objektů budovaných ve druhé etapě budou osázeny extenzivní zelení pro ještě větší zastoupení zeleně v řešeném území.

Areál Rezidence Kopanický mlýn leží v blízkosti centra města Chrudim

Jednotlivé samostatné bytové domy  navazují na stávající městskou uliční zástavbu

Pohled na dominantní nárožní objekt nové zástavby z ulice ...

Pohled z křižovatky do Koželužské ulice na členitou hmotu tvořící uliční frontu navazuje na stávající zástavbu

Všechna práva vyhrazena © 2018 Kopanický mlýn s.r.o.
Vytvořilo PLEGI s.r.o. - Tvorba webových stránek | Webdesign | Online marketing , administrace